Start » Strony Ukryte » Śruby toczne

Wama-Service . Śruby toczne

Różnorodne rodzaje budowy kulowych mechnizmów gwintowych

W śrubach NSK używane są 3 różne kulowe systemy zwrotne:

1. System jednostkowy zwrotny

2. System rurkowy zwrotny

3. System zwrotny z kołpakiem końcowym.

Ad 1. Przy systemie jednostkowym zwrotnym mechanizm kulowy przebiega normalnie poprzez cały gwint. Kulki transportowane są z powrotem z końca przekładni za pomocą odchylacza do jej początku powierzchnią nośną gwintu wrzeciona. Jedna pojedyncza nakrętka może zawierać ( mieścić w sobie ) np. 6 takich cyrkulacji. Nakrętka posiada 6 nośnych wychwytów.

Ad 2. W systemie rurkowym zwrotnym wymiana kulek może następować poprzez wiele wychwytów. Kulki transportowane są z powrotem na początek cyrkulacji poprzez rurkę zwrotną. To, że rurka zwrotna przesyła kulki wstecz z zakresie 180° wynika stąd , że przy systemie rurkowym zwrotnym cyrkulacja następuje po 1,5 , 2,5 lub po 3,5 zwojach gwintu. Również tutaj jedna nakrętka może zawierać kilka cyrkulacji kulek.

Ad 3. System zwrotny z kołpakiem końcowym stosowany jest tylko przy dużych skokach gwintu. Kulki nawracane są , podobnie jak w prowadzeniu linarnym , przy wyjściu ze strefy nośnej gwintu nakrętki z kołpaka końcowego do otworów zwrotnych w nakrętce. Poprzez te otwory kulki transportowane są w inny koniec korpusu nakrętki i stąd przetransportowywane są ponownie poprzez kołpak cyrkulacyjny do nośnej strefy gwintu.

Naprężenie wstępne kulowego systemu cyrkulacji

Naprężenie wstępne kulowego systemu cyrkulacji może się wykazywać na różne sposoby. Przy wysoko obciążonych obrabiarkach należy używać generalnie naktętki podwójnej z naprężeniem wstępnym O lub X.

 

Podwójna nakrętka naprężenia wstępnego

( model DFT w systemie rurkowym )

( model DFD w systemie jednostkowym zwrotnym )

 

NSK oferuje nakrękę pojedynczą z naprężeniem wstępnym O , która spełnia warunki nakrętki podwójnej jednak ze względu na zmniejszone wymiary posiada swoją zaletę. W nakrętce tej wytwarza się wymagana dla naprężenia wstępnego droga Delta P nie jak w nakrętce podwójnej poprzez pierścień stożkowy, lecz dociera się natychmiast jako skok gwintu.

Nakrętka pojedyncza z naprężeniem wstępnym O

( model ZFT w systemie rurkowym )

( model ZFD w systemie jednostkowym zwrotnym )

 

 

Przy pewnych określonych warunkach pracy nakrętka pojedyncza z 4-ro punktowym naprężeniem wstępnym może dać dobre rozwiązanie również ekonomiczne. Należy jednak uprzednio skonsultować z NSK , czy aby przy tego rodzaju obciążeniach nie występują niekorzystne dla kulek efekty przetaczania .

4-ro punktowe napręznie wstępne

(model SFT w systemie rurkowym bez naprężenia wstępnego)

(model PFT w systemie rurowym z naprężeniem wstępnym )

(model SFD w systemie jednostkowym zwrotnym bez naprężenia wstępnego )

(model PFD w systemie jednostkowym zwrotnym z naprężeniem wstępnym )

 

Naprężenie wstępne wpływa nie tylko na powstawanie luzu w nakrętce, lecz powoduje równocześnie lepsze zachowanie się wpustów. Znaczy to, że zdeformowania powstające pod obciążeniem pomiędzy kulką a bieżnią są mniejsze niż przy nakrętkach bez naprężenia wstępnego . Naprężenie wstępne musiałoby w tym przypadku być tak wysokie, że przy maksymalnym obciążeniu pozostałoby jeszcze naprężenie szczątkowe. To jednak prowadzi w najczęstrzych przypadkach do proporcjonalnie wysokiego naprężenia wstępnego i wówczas żywotność wrzeciona zostaje mocno obniżona, należy wówczas wybrać 7-10% nośność dynamiczną jako naprężenie wstępne .

Luz osiowy

Luz osiowy został znormowany w NSK w przedziale rożnych klas. Wartości podane są w poniższej tabeli.

Klasa luzu osiowego Dopuszczalny luz osiowy
   

Z

0 lub naprężenie pierwotne

T

0,005

S

0,020

N

0,050

L

0,300

Naprężenie wstępne wrzeciona

Poza nakrętką wrzeciono może mieć również naprężenie samo z siebie. Może to występować gdy mamy do czynienia z rozszerzalnością liniową, która następuje w wyniku różnorodnego rozgrzania urządzenia. Wartość naprężenia wstępnego wrzecion wynosi w zakresie od 30 do 50 µm na metr długości gwintu. Wrzeciono w tych przypadkach jest przygotowane w odpowiednich ujemnych skokach gwintu, które następnie zostaje wyrównane przez naprężenie wstępne.

Osłona łożyska

W uzupełnieniu do programu kulowych mechanizmów gwintowych NSK oferuje również kompletne jednostki osłon łożysk pasujące do poszczególnych kulowych mechanizmów gwintowych.

Start » Strony Ukryte » Śruby toczne