Czym są, w jaki sposób działają i gdzie są stosowane siłowniki hydrauliczne?

Dzięki rozwojowi przemysłu możemy napotkać coraz to nowe rozwiązania technologiczne, ale wciąż te najprostsze, znane od dawna, układy sprawdzają się najlepiej. Na przykład siłowniki mechaniczne, które potrzebne są tam, gdzie trzeba użyć dużej siły. Są to niezbyt skomplikowane elementy, które są przykładem prostego silnika hydraulicznego. Co warto o nich wiedzieć?

Siłowniki hydrauliczne – podstawowe informacje

Głównym zadaniem siłowników hydraulicznych jest zmiana energii ciśnienia cieczy roboczej i przełożenie jej na energię mechaniczną. Wykorzystują ruch posuwisty lub posuwisto-zwrotny i doceniane są za prostą budowę przy jednoczesnej wydajności działania. Najważniejszym elementem jest trzon, najczęściej tłok i tłoczysko, które umieszczone są w wytrzymałym stalowym korpusie. Wewnątrz znajduje się zbiornik na ciecz roboczą, najczęściej olej. Dzięki niej dochodzi do przekazania energii do dalszych części układu.

Najpopularniejsze są siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania, które różnią się od siebie nieco budową. W tych pierwszych występuje dodatkowo sprężyna, która pomaga tłokowi powrócić do pozycji. Ciecz działa w układzie zamkniętym. Dzięki zwiększeniu ciśnienia oleju tłok zaczyna się poruszać i następuje zmiana energii, co pozwala uzyskać dużą moc. Siłowniki dwustronne pozbawione są sprężyny, gdyż w tym układzie ciecz działa na cały tłok, jest ona kierowana w odpowiednie miejsca za pomocą rozdzielacza. Stosowane są także siłowniki teleskopowe, tandemowe czy podwójne.

Gdzie wykorzystuje się siłowniki hydrauliczne?

Dzięki różnym typom siłowników każdy z nich znajduje zastosowanie w innej branży. Siłowniki jednostronne spotkać można w przemyśle stoczniowym, hutnictwie, górnictwie czy energetyce, czyli wszędzie tam, gdzie używa się maszyn, które nie wymagają kontroli ruchu w obie strony. Dwustronne są o wiele bardziej popularne w budownictwie, ułatwiają pracę koparkami, żurawiami i podnośnikami. Poza maszynami i urządzeniami siłowniki pomagają zamykać i otwierać bramy, drzwi czy okna.