Rodzaje niewyważenia elementów wirujących i metody korekcji

Wyważanie maszyn jest procesem, podczas którego równoważy się rozkład masy elementów urządzeń wirujących. Te prace można zaliczyć do podstawowych zadań, wykonywanych przez specjalistów podczas serwisowania maszyn. Dzięki przeprowadzaniu wywarzania maszyny mogą pracować przez dłuższy czas, bez pojawiania się problemów, czy obniżenia dokładności. Mianem elementów wirujących określa się wirniki, zlokalizowane w wielu różnych maszynach i urządzeniach, jak na przykład turbiny, dmuchawy czy pompy.

Czym jest niewyważenie i jakie są jego rodzaje?

Przeciwieństwem do wyważenia, czyli ustawienia środka ciężkości w punkcie zero na osi obrotu, jest niewyważenie. Dochodzi do niego w sytuacji, kiedy środek ciężkości przesunie się, doprowadzając do stanu niezrównoważonej masy, prowadząc do uszkodzeń łożysk tocznych oraz pojawienia się drgań i głośnej pracy. Obecnie wyróżnia się aż cztery rodzaje niewyważeń elementów wirujących:

  • Niewyważenie momentowe,
  • Niewyważenie statyczne,
  • Niewyważenie dynamiczne,
  • Niewyważenie quasi-statyczne.

Niewyważenie momentowe ma miejsce wtedy, kiedy centralna główna oś bezwładności przecina oś wału w punkcie ciężkości. O niewyważeniu statycznym mówi się w sytuacji, kiedy centralna główna oś bezwładności ulegnie przesunięciu równolegle do osi wału. Niewyważenie dynamiczne występuje, gdy centralna główna oś bezwładności jest przesunięta nierównolegle do osi wału oraz jej nie przecina. Niewyważenie quasi-statyczne ma miejsce wtedy, kiedy główna oś bezwładności przecina oś wału w punkcie niebędącym środkiem ciężkości.

Jak już wspomniano, wszelkie niewyważenia koryguje się za pomocą wyważania. Najczęściej stosowane jest wyważanie jednopłaszczyznowe i wyważanie dwupłaszczyznowe. Wyważanie najczęściej wykonuje się za pomocą specjalnych maszyn.